V neděli 24. října 2010 od 18.00 hodin proběhlo v prostorách Rektorátu Vysokého učení technického v Brně oficiální setkání pořadatelů a partnerů soutěží se zástupci oceněných systémových integrátorů roku 2010, zástupci deseti společností oceněných jako TOP 10 ICT firem roku 2010 a řediteli nominovaných společností.
 

Tímto slavnostním večerem vyvrcholil celý TOP Program, jehož základním cílem je zprůhlednit český trh informačních a komunikačních technologií a zviditelnit společnosti s vnímanou nejlepší pozicí na trhu systémové integrace, tedy těch společností, které jsou odbornou veřejností považovány za nejvýraznější a nejznámější systémové integrátory v České republice.

Slavnostní večer zahájil odborný garant programu a prezident ISACA Czech Republic pan Petr Hujňák, který shrnul zaměření a cíle soutěží TOP Programu, zároveň také hovořil o budoucnosti IT a nových kompetencích systémových integrátorů vyžadovaných v nadcházejících letech.

Všichni přítomní si dále vyslechli příspěvek prezidenta České společnosti pro systémovou integraci pana Jiřího Voříška, který upozornil na důležitost IT pro konkurenceschopnost státu v nastupující digitální ekonomice. Upozornil rovněž na problémy konsolidace trhu a složitost poměrů v oblasti IT.

Pak již patřilo pódium firmám oceněným v soutěžní kategorii TOP Programu nazvané TOP 10 ICT. Tak jako v uplynulých letech si zástupci deseti oceněných společností přišli z rukou odborného garanta pana Petra Hujňáka a pana Jiřího Voříška převzít diplom ukazující na jejich zařazení do elitní desítky ICT společností na českém trhu.

Další předávané ceny patřily k překvapením večera. Ocenění tří TOP systémových integrátorů roku 2010 si převzali zástupci společností Hewlett-Packard, IBM Česká republika a Siemens IT Solutions and Services. 

Novinkou v tomo roce byla odborná část večera, která skrývala hned dvě témata.

The Digital World in 2025/Indicators for European Action,
jehož hlavní náplní byl rozbor oficiální představy European Internet Foundation o světové digitální revoluci a indikátorech směrem k dosažení vedoucí úlohy Evropy v konvergované digitální ekonomice. Této úlohy se zhostil pan Petr Hujňák, odborný garant programu a president ISACA Czech Republic.

Druhým tématem byla Digitální cesta k prosperitě/Návrh opatření. Pan Jiří Voříšek zde rozebíral opatření týkající se infrastruktury státu, školství a ICT sektoru, která zvýší konkurenceschopnost ČR.

Pevně věříme, že se všem zúčastněným akce líbila a že nám zachovají přízeň i v následujících letech.


Všem oceněným společnostem gratulujeme!

 

 

Aktualizováno (Středa, 27 Říjen 2010 08:19)