TOP 10 ICT
firem roku je rozšířením TOP Programu na celou oblast dodávek a služeb informačních technologií. Jeho hlavním smyslem je zmapovat pozici IT firem v daném roce na českém trhu. Výsledkem je vždy soubor firem s uvedením desítky, ve které se firma umístila.

Tato kategorie byla poprvé vyhlášena v roce 2005. Od té doby se této kategorie účastnilo více než 200 firem.

Návrh nominace IT firem uskutečňují spolupořadatelé TOP Programu s tím, že cílem je do nominace zahrnout všechny významné společnosti pohybující se na trhu informačních technologií. Společnostem je umožněno podat vlastní návrh na nominaci rovněž přes webové stránky TOP Programu. Nominované společnosti jsou pak prezentovány voličům, kteří mohou posoudit jejich pozici na trhu, tedy vybírají firmy, které podle nich patří k nejznámějším a nejvýraznějším na poli IT.

Aktualizováno (Úterý, 14 Červenec 2009 14:08)