Společnost Per  Partes je zaměřena na manažerské poradenství (Management Consulting) a poradenství v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT Consulting). Posláním Per Partes je ve vazbě na možnosti a potenciál ICT zvyšovat výkonnost organizací a to zejména díky strategickému, procesnímu, projektovému a znalostnímu managementu. 


 

 


  

Det Norske Veritas (DNV) je nezávislou nadací založenou v roce 1864, jejíž misí je ochrana životů, majetku a životního prostředí. DNV zaujímá vedoucí mezinárodní postavení v poskytování služeb v oblasti řízení rizik.

Hodnota DNV je založena na odborných znalostech, vědomostech, dlouholetých zkušenostech a kreativitě všech zaměstnanců. Téměř 5.800 zaměstnanců DNV jsou vysoce kvalifikovaní odborníci a techničtí pracovníci.

DNV je mezinárodní společností s 300 kancelářemi ve více než 100 zemích světa. S ústředím v Oslu je světová síť společnosti DNV propojena nejmodernější informační technologií, která umožňuje vytvářet hodnotu pro všechny zákazníky DNV na celém světě.

Aktualizováno (Pondělí, 27 Červenec 2009 09:32)