Odborný garant

Společnost Per  Partes je zaměřena na manažerské poradenství (Management Consulting) a poradenství v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT Consulting). Posláním Per Partes je ve vazbě na možnosti a potenciál ICT zvyšovat výkonnost organizací a to zejména díky strategickému, procesnímu, projektovému a znalostnímu managementu.

Aktualizováno (Čtvrtek, 30 Červenec 2009 11:03)