Kategorie TOP Professional byla poprvé v rámci TOP programu vyhlášena v roce 2003.

Jejím smyslem je představit odborné veřejnosti vysoce profesionální řešení - projekty a ocenit ty z nich, které dosáhly:

  • kvality projektového řízení,
  • vysoké inovativnosti řešení vytvořeného v rámci projektu,
  • plánovaných přínosů a spokojenosti zákazníka s implementací a s řešením (výsledkem) projektu.
V letošním roce je cílem tohoto ocenění poukázat na profesionální projekty s inovačním potenciálem ICT.

Pod zadáním Inovační projekt ICT se v soutěži rozumí projekty, které se zaměřily na následující oblasti:

  • inovační náboj a inovační řád projektu
  • velikost změn a přínosů pro podnikání zákazníka
  • technologická excelence
  • novost a prvenství myšlenek použitých pro řešení projektu
  • načasovanost inovačního projektu
  • vytvoření prostředí, které podporuje další tvořivost, inovaci, adaptabilitu.

Do soutěže se tento rok přihlásilo sedm společností s celkem devíti projekty. Expertní skupina provedla individuální ohodnocení profesionality body a na základě výsledků vznikl soubor projektů, které se mohou pyšnit oceněním TOP Professional projekt roku 2009. Zároveň vznikl užší výběr společností a projektů, které budou mít možnost v září, při prezentaci, získat mimořádné ocenění v této kategorii. 

Ocenění TOP Professional projekt roku 2009 získávají tyto společnosti:


Hewlett-Packard s.r.o. za Manažerský informační systém na MPSV

ICZ a.s. za projekt Zákaznická linka ovládaná hlasem (Virtuální operátor Týna)

Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. za projekt Integrovaný revizní a kontrolní systém - IRKS

a Telefonica O2 Czech Republic, a.s. za projekt LOGISmart Oborové řešení pro business logistiku 

Gratulujeme!

Expertní skupina se k závěrečným prezentacím sejde 17. 9. v Praze, v Hotelu Golf.

Slavnostní vyhlášení celé soutěže proběhne dne 4. října 2009 v hotelu Voroněž v Brně. Veškeré informace, přihlášky nominovaných společností i kompletní historii předchozích ročníků můžete najít na webových stránkách www.hottop.cz

Aktualizováno (Úterý, 01 Září 2009 07:29)