Radek_Maly_foto

 

 "Jít cestou konferenčních platforem 3IN a INVEX FORUM bylo správné rozhodnutí", říká Radek Malý, ředitel projektu INVEX FORUM, 3IN, DIGITEX, INTERKAMERA 
 
INVEX byl nahrazen konferenčními akcemi 3IN a INVEX FORUM odděleně od DIGITEXU a INTERKAMERY. Jak se vám tyto změny osvědčily?
"Mám jednoznačně pozitivní hodnocení. Není sice jednoduché skončit s něčím, co 18 let hýbalo naším světem ICT, ale INVEX zkrátka splnil svou historickou úlohu, přizpůsobil se změnám na trhu a transformoval se na soubor tematicky zaměřených odborných konferencí, jejichž společným jmenovatelem zůstaly informační a komunikační technologie, a to pod názvem INVEX FORUM. Vedle něj vznikla nová konference pro IT ve veřejné správě pod názvem 3IN e-governmentu. Ukázalo se, že jít cestou konferenčních platforem bylo správné rozhodnutí. Toto řešení však vyplynulo rovněž z celé řady diskusí s našimi obchodními partnery. Jsem proto velmi rád, že se 5.a 6. října budeme moci na výstavišti setkat v rámci jednotlivých konferencí s mnoha klíčovými firmami, které ovlivňují směřování ICT nejen u nás, ale i po celém světě".

O jaká konkrétní témata se jedná?
"Pokud mám hovořit o jednotlivých konferenčních projektech, rád bych zmínil problematiku podnikových informačních systémů v rámci ERP Fora, počítačové bezpečnosti se bude věnovat Svět IT Security, chybět nebude ani tradiční ICT Forum pro školy, ale i nová témata jako Inovační potenciál ICT, Outsourcing a insourcing nebo IT 1.0/2.0".

Tedy striktně oddělená odbornost od programu pro široké masy?
"Přesně tak. Již v minulosti jsme se snažili odborníky a širokou veřejnost v jednom čase a na jednom místě nějakým způsobem oddělit – prodejce podnikového informačního systému nepotřebuje masy lidí, ale kvalitu a klidné, důstojné prostředí pro prezentaci. Když už ale někdo vejde do areálu výstaviště, chce vidět všechno, i když ho to třeba přímo nezajímá. Ale jen pro pocit, že nic nevynechal, že o nic nepřišel. Firmy oslovující odborníky tak měly spousty návštěvníků, ale ne přesně takové, jaké si představovali a věnovat se právě tomu důležitému bylo obtížné. Rozhodli jsme se tedy k termínovému oddělení DIGITEXU a INTERKAMERY. Oslovují především širokou veřejnost, a proto se budou konat až na začátku listopadu souběžně s podobně zaměřeným veletrhem SPORT Life".

Co si slibujete od nového formátu? 
"Podporu odbornosti a samozřejmě i obchodního charakteru. Důležitá je změna našeho přístupu. Rozhodli jsme se jít cestou maximální efektivity pro všechny účastníky. Naše přidaná hodnota spočívá v tom, že vytváříme prostor, na němž se sejde kvalitní nabídka od výrobců a poskytovatelů ICT služeb na straně jedné a neméně kvalitní poptávka reprezentovaná kompetentními odborníky z řady firem napříč obory na straně druhé. Je tu možnost sejít se, načerpat informace, diskutovat, přicházet s okamžitou zpětnou vazbou, ale samozřejmě i vyjednávat o obchodních podmínkách".

Tradičně významnou úlohu hrál na Invexu program věnovaný státní správě a samosprávě. Jak bude tento segment v letošním roce zastoupen?
"Velmi silně. Jak jsem již zmínil, připravujeme zcela samostatnou akci pod názvem 3IN e-governmentu. Naším cílem je vytvořit pravidelnou platformu pro neformální setkání zástupců státní správy a samosprávy a klíčových hráčů na trhu za účelem vzájemného poznání názorů, priorit a výměny praktických zkušeností s nasazením ICT ve státní správě. O aktuální témata nouze nebude. Jedním z těch hlavních budou první zkušenosti s datovými schránkami, novým systémem pro komunikaci mezi úřady a firmami, který byl spuštěn letos v červenci, chybět nebudou ani novinky z oblasti e-Justice, e-Školství nebo archivace dokumentů.  Klíčovou problematikou pak bude stěžejní projekt e-governmentu pro příští rok, kterým jsou základní registry veřejné správy a jejichž zavedení přinese zásadní ulehčení všem občanům při kontaktu z úřady. Nepochybuji, že tato konference bude pro všechny její účastníky mimořádně přínosná".

Aktualizováno (Čtvrtek, 24 Září 2009 07:06)