Počet zobrazených 
1 Per Partes Consulting, s.r.o.
Společnost Per Partes je certifikována na systém managementu jakosti dle ISO9001, management jakosti projektů dle ISO10006, jako Trusted Advisor na Process Governance System a má zaveden systém managementu bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001. Pracovníci společnosti jsou certifikovanými projektovými manažery a soudními znalci.
2831
2 DET NORSKE VERITAS CZ
Det Norske Veritas (DNV) je nezávislou nadací založenou v roce 1864, jejíž misí je ochrana životů, majetku a životního prostředí. DNV zaujímá vedoucí mezinárodní postavení v poskytování služeb v oblasti řízení rizik.

Hodnota DNV je založena na odborných znalostech, vědomostech, dlouholetých zkušenostech a kreativitě všech zaměstnanců. Téměř 5.800 zaměstnanců DNV jsou vysoce kvalifikovaní odborníci a techničtí pracovníci.

DNV je mezinárodní společností s 300 kancelářemi ve více než 100 zemích světa. S ústředím v Oslu je světová síť společnosti DNV propojena nejmodernější informační technologií, která umožňuje vytvářet hodnotu pro všechny zákazníky DNV na celém světě.

529
3 Jihomoravské inovační centrum
Cílem JIC je vybudovat komplexní infrastrukturu pro podporu inovativního podnikání v regionu jižní Moravy a stát se předním poskytovatelem podpory začínajícím inovativním firmám v Evropě. JIC podporuje inovativní firmy, vědu a výzkum a studenty s nápady. Zajišťuje pro ně peníze, poradenství, kontakty a prostory.
573
4 Asociace provozovatelů mobilních sítí
Vytváříme optimální podmínky pro rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a služeb v České republice.
1513
5 Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí
Cílem asociace je podílet se na vytváření rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice.
616